helix
consulting

Revorg Mapping

A Reinventing organizations c. kötet Frederic Laloux-tól 2014-ben jelent meg először, és rövid idő alatt felforgatta a szervezetfejlesztés és a management világát.

Nemcsak új szemléletet és szempontokat ad a szervezetek működésének megértéséhez, hanem új célokat is kijelöl a jövő szervezetei számára. A kötet több paradigmát is felold, amik gyakran béklyózzák a szervezetek (cégek) fejlődését. Képes kezelni a munkavállalói és munkáltatói érdekellentéteket, a társadalmi hasznosság és a profit közötti ‒ látszólagos ‒ ellentmondásokat. Megállapításaira támaszkodva úgy tudjuk növelni egy szervezet hatékonyságát, hogy közben minden résztvevő ‒ a dolgozók mellett a vezetést és a tulajdonosokat is beleértve – közérzete javul. A kötet alapján, szellemiségét átvéve jött létre egy mérőeszköz, a Reinventing organizations map, vagy röviden Revorg map. Ennek segítségével egyfelől megállapítható, hogy az adott szervezet hol tart a kötetben megfogalmazott fejlődési pályán, de ami ennél is fontosabb: a Revorg map egyes dimenziói gyorsan és világosan megmutatják, hogy a szervezet hol tart az adott szempontból (pl. hűség/lojalitás, erőforrás-gazdálkodás, kommunikáció és információáramlás), így hamar körvonalazódnak azok a gyengeségek, melyek megakasztják, lassítják a szervezet egészét a fejlődésben.

Maga a felmérés számos más, hasonló eszközzel ellentétben üdítően rövid időt követel meg a szervezet tagjaitól. A jól kiválasztott kulcsemberekkel ‒ nem szükségszerűen csak közép- és felsővezetőkkel ‒ felvett, mintegy 1,5-2 órás interjú minden, amire szükség van. Ezt követően kiértékeljük a felmérés eredményeit, és egy prezentáció keretében rámutatunk az erősségekre, amelyekre támaszkodni lehet, illetve a fejlesztendő területekre, amelyek lassítják vagy akadályozzák a cég előrehaladását.

Fontos, hogy a felméréshez nincs szükség a Reinventing organizations c. kötet olvasására vagy ismeretére ‒ miközben természetesen mindenkinek jó szívvel ajánljuk figyelmébe. Nincs szükség továbbá előkészületekre sem.

Szintén hangsúlyozandó, hogy a felmérés eredménye, a helyzet ismerete még nem megoldás. Ahhoz azonban, hogy bárki bármit változtasson, vagy egyáltalán végiggondolja, hogy kell-e bármit tenni, ismernie kell a jelen állapotot. Ha egy vezető tisztában van a ‒ gyakran meglepő, a várakozásoktól eltérő ‒ tényekkel, akkor döntési helyzetbe kerül, ami már önmagában is előrelépés a korábbi „vakfoltokhoz” képest. Amennyiben igény van rá, a későbbi fejlesztés számos pontján tovább tudjuk támogatni a szervezetet, de ez egy következő fázis, és nem feltétele a felmérésnek.

Végezetül hadd áruljuk el, hogy mi ebben a módszertanban a legvonzóbb a gyakorlati haszna mellett: olyan perspektívát nyit vagy nyithat az arra fogékony szervezetek életében, ami messze túlmutat a mindennapok profittermelésén, és amire eddig egyetlen más módszer sem volt képes.